Over het project

Wij zijn Droomcollectief Beekdal. Of liever gezegd, wij zijn een groep mensen die eigenaar gaan worden van 15 appartementen in een van die vier gebouwen (of zoals de gemeente Amersfoort dat zo mooi zegt ‘Urban Villa’s’). In ons geval gaat het om het gebouw aan de Rubenstraat, tegenover het VAVO Lyceum.  Wij zijn een CPO groep. CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Zie ons maar als toekomstige Vereniging van Eigenaren. Een CPO groep klinkt ons iets teveel als woongroep in de oren. En dat zijn wij niet. Wij zijn mensen die elkaar voorheen niet kenden, maar die inmiddels wel vrienden zijn geworden. Omdat wij samen een appartementsgebouw ontwikkelen op de wat ons betreft mooiste plek van Amersfoort.

De plannen

Wij zijn begonnen met samen na te denken over hoe wij willen wonen en ook wat wij niet willen. Op basis van deze input zal ZEEP architects and urban designers een ontwerp maken.

De planning

Op dit moment is de planning nog heel ruw. Wij hopen rond de jaarwisseling van 2021/2022 in onze appartementen gaan wonen.

Goede buren

Wij willen goede buren zijn. Niet alleen van elkaar, maar ook van de bewoners rondom ons. Wij begrijpen heel goed dat de bouw impact op hen heeft. Veel van ons hebben in het verleden zelf ook bouwprojecten naast of rond hun woningen gehad. Dus wij beseffen ons dat dit voordelen biedt (een mooi gebouw is vaak fijner dan een wat rommelig braakliggend terrein), maar ook nadelen. Wij zullen de direct omwonenden goed op de hoogte houden van wat er gaat gebeuren. Zo zullen wij ze uitnodigen voor een bijeenkomst, zodra de plannen wat concreter zijn. Dat zal ergens begin voorjaar 2019 zijn. Zij zullen hiervoor een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Hebt u nu al vragen of wilt u ons bereiken tijdens de bouw, dan kunt u ons altijd mailen via info@droomcollectiefbeekdal.nl. Wij proberen u zo snel mogelijk reactie te geven.

Mogelijkheden

De bouw van ons project is gestart en alle appartementen zijn verkocht. We hebben geen instapmogelijkheden.